Liên hệ

TRỤ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 277 HÀ NỘI
Số 4 Láng Hạ – Thành Công – Ba Đình – Hà Nội
Telephone: +84.24.38345184
Fax: +84.24.38344609
Email: info@hapack277.com
Website: http://hapack277.com

NHÀ MÁY

277 HANOI PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Làng Vàng – Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội
Telephone: +84.24.38345184
Fax: +84.24.38344609
Email: info@hapack277.com
Website: http://hapack277.com